Deur Christus Alleen

Troos, troos my volk (Jes 40:1a)

Deur Christus Alleen

Troos, troos my volk (Jes 40:1a)

Die Theophilos Program

 1. Om die boeke in die biblioteke op hierdie blad te kan lees en gebruik, het u die nodig.

 2. By die sal u nog meer Bybels, kommentare en onderwerpe kry om af te laai.

 3. Hoe om die lêers in die biblioteke hieronder te installeer.

  3.1 Laai die verlangde lêer op u hardeskyf deur daarop te kliek. Die meeste lêers is in zip formaat, maar sommige het 'n "exe" agtervoegsel.

  3.2 Dubbelkliek op die lêers met 'n "exe" agtervoegsel en dit sal outomaties in die Theophilos gids ("folder") installeer.

  3.3 Vir die lêers in zip formaat: "Unzip" hulle in dieselfde gids op u hardeskyf as waar Theophilos is.

  3.4 Om nou die betrokke item te lees, open die Theophilos program. Gaan na die menubalk aan die bokant van die Theophilos skerm en kies die toepaslike kategorie: Woordeboek, Kommentaar, Geskrifte ens.

Afrikaans

 1. Afrikaanse Bybel (1933/1953 vertaling)

 2. Afrikaanse Module vir Theophilos. (Verwerk deur A Juyn).

 3. Bybelstudies en Preke

  3.1 1 Petrus 2:4
  (AH Bogaards)

  3.2 Briewe van Paulus
  (JC Coetzee)

  3.3 Calvyn se kommentaar op Romeine
  (S Postma)

  3.4 Engele
  (W ten Haaf)

  3.5 Flitse uit Filippense
  (AH Bogaards)

  3.6 Jona
  (AH Bogaards)

  3.7 Jona:Wonders per Dosyn
  (W ten Haaf)

  3.8 Kategismuspreke
  (FJ Bijzet)

  3.9 Naggesigte van Sagaria
  (AH Bogaards)

  3.9 Psalm 98
  (AH Bogaards)

 4. Belydenisskrifte

  4.1 Algemene

  4.2 Calvyn se Kategismus

  4.3 Dordtse Leerreëls

  4.4 Dordtse Leerreëls (Simpson-vertaling)

  4.5 Heidelbergse Kategismus

  4.6 Heidelbergse Kategismus met tekste uitgeskryf
  (Verwerk deur W Swanepoel
  en R Schuring)

  4.7 Heidelbergse Kategismus
  (MJ Booyens)

  4.8 Nederlandse Geloofsbelydenis

 5. Geloofsleer

  5.1 Gebede

  5.2 Die Gereformeerde Geloof
  (verwerk deur W Swanepoel)

  5.3 Leer en Lewe
  (JG Feenstra)

 6. Kerkreg

  6.1 Geref Kerkreg en Kerkregering
  (B Spoelstra)

  6.2 Kerkorde

  6.3 Kerkorde in Praktyk
  (J Visser)

 7. Kohlbrugge Studies
  (AH Bogaards)

  7.1 Biografie

  7.2 Kategismus

  7.3 Proefskrif

 8. Psalmboek

  8.1 Formuliere

  8.2 Psalms

  8.3 Psalmboek(geheel)

  8.4 Skrifberymings

 9. Studiestukke

  9.1 Beginselriglyne vir sinvolle gebruik van die Rusdag
  (AP Krüger)

  9.3 Dink aan jou Doop!
  (VE D'Assonville)

  9.4 Kremasie in die Lig van die Bybel
  (A Lindhout)

  9.5 Kulte
  (HG Stoker)

  9.6 Mormone
  (HF van Wyk)

  9.7 Ons Here hét neergedaal na die hel
  (AH Bogaards)

  9.8 Prediking en Verbond
  (D Postma)

  9.9 Vrae aan Jehova-getuies
  (HG Stoker en HF van Wyk)

  9.10 Wat preek ons?
  (AH Bogaards)

  9.10 Wie is in beheer?
  (verwerk deur W Swanepoel)

English

 1. Confessions

  1.1 French Confession

  1.2 Heidelberg Catechism
  (C Bouwman et al)

  1.3 Heidelberg Catechism Series 1-4
  (C Bouwman)

  1.4 Notes on the Belgic Confession
  (C Bouwman)

  1.5 Notes on the Canons of Dordt
  (AH Bouwman)

  1.6 Outlines on the Canons of Dordt
  (J Faber et al)

  1.7 Large Catechism
  (Martin Luther)

  1.8 Small Catechism
  (Martin Luther)

  1.9 Scots Confession

  1.10 Second Helvetic Confession

  1.11 Westminster Confession of Faith

  1.12 Notes on the Westminster Confession
  (J Kamphuis)

  1.13 Westminster Confession: The Larger Catechism

  1.14 Westminster Confession: The Shorter Catechism

 2. Commentaries and Sermons

  2.1 The Ancient Text of the New Testament
  (J van Bruggen)

  2.2 Calvin on the weekly Christian Sabbath
  (FN Lee)

  2.3 Catechism Preaching
  (NH Gootjes)

  2.4 Christological preaching on historical materials of the OT
  (MB van't Veer)

  2.5 The Covenant of Grace
  (CH Schouls)

  2.6 Deborah & Barak: Example for Women or Embarrassment for Men?
  (C Bouwman)

  2.7 Galatians Series 1-4
  (Martin Luther)

  2.8 History of redemption in the preaching of the gospel
  (B Holwerda)

  2.9 The Main Points Of The Doctrine of the Covenant
  (K Schilder)

  2.10 Marriage in honor
  (WG de Vries)

  2.11 May children partake of the Lord's Supper
  (K Deddens)

  2.12 The New Testament Sabbath
  (JL Mackay)

  2.13 Our Lord díd descend into hell
  (AH Bogaards)

  2.14 Life and acts of Luther
  (C Bouwman)

  2.15 Prayer
  (C Bouwman)

  2.16 The Sabbath
  (C Bouwman)

  2.17 The Scriptural Concept of the Covenant
  (B de Jong)

  2.18 Sermons (HC, LD 1, 32-44)
  (B Holwerda)

  2.19 Sermons 100
  (Martin Luther)

  2.20 Table Talk
  (Martin Luther)

  2.21 Ten Commandments
  (J Douma)

Nederlands

 1. Het begin van de eeuwige vreugde (JW Tunderman)

 2. Lijdenstrilogie (K Schilder)

  2.1 Deel 1

  2.2 Deel 2

  2.3 Deel 3

 3. Psalmberijmingen

  3.1 Psalmen-1773

  Erkenning:

  3.2 Psalmen-Datheen

  3.3 Psalmen-1968

  3.4 Psalmen-1984