foto-attie gesin
Die huidige predikant, dr AH Bogaards en sy gesin.

Die Gereformeerde Kerk Pretoria-Rooiwal

Deur Christus Alleen

Troos, troos my volk (Jes 40:1a)

Deur Christus Alleen

Troos, troos my volk (Jes 40:1a)