foto-Totius
Totius (1877-1953), berymer van die Psalms.

Psalmstudies

 1. Artikels

  1.1 Die 2001-omdigting (Dr AH Bogaards)

  Besware daarteen en die besluit van Sinode 2003.

  1.2 Psalmberymings (Prof VE D'Assonville)

  Berymings van Calvyn en Totius.

  1.3 Pinkster, die Psalms en Christus. (Dr AH Bogaards)

  1.4 Samevating populêre artikels teen Cloete-omdigting. (Dr AH Bogaards)

  1.5 Efesiërs 5:15-21 en Kolossense 3:16-17. (Dr AH Bogaards)

  1.6 Psalm 2 (Dr AH Bogaards)

  Die 2001-omdigting en Sinode 2003.

  1.7 Psalm 2 (Dr AH Bogaards)

  Kus die Seun, ja, die Seun.

  1.8 Die Messianiteit van die Psalms Johannes Wichelhaus

  Uit die Duits vertaal deur AH Bogaards

 2. Oordenkings en verklarings (Dr AH Bogaards)

  2.1 Psalm 1 en die Bergrede.

  2.2 Psalm 3

  2.3 Psalm 23

  2.4 Psalm 33

  2.5 Psalm 77

  2.6 Psalm 93

  2.7 Psalm 105

  2.8 Psalm 107

  2.9 Christus die groot God, Rotsvesting en Herder van Psalm 48

  2.10 Psalm 143

  2.11 Psalm 13

 3. Totius se beryming (Dr AH Bogaards)

  3.1 Psalm 42.

  3.2 Psalm 65

 4. Psalms en skrifberymings in Klank

  is 'n lidmaat van die Gereformeerde Kerk Douglas. Aangesien daar nie 'n orrelis is nie, het Schalk en sy vrou besluit om self die probleem op te los. Hulle het reeds 100 Psalms en Skrifberymings in MIDI-formaat verwerk. Daar is twee kopieë; een vir orrel en een vir klavier. Nou word die gemeente met behulp van die rekenaar en klankversterkers begelei.

  4.1 Orrel

  4.2 Klavier

Kerkseel