Deur Christus Alleen

Troos, troos my volk (Jes 40:1a)

Deur Christus Alleen

Troos, troos my volk (Jes 40:1a)

Preke van Ds JP Coetzee

 1. Matteus 8:26

 2. Efesiërs 8:26

 3. 2 Timoteus 3:14-15

 4. Efesiërs 1 en HK 19

 5. 1 Tessalonisense 5:12-13

 6. Psalm 2

 7. 1 Petrus 4:12-19

 8. Galasiërs 4:1-19

 9. 2 Tessalonisense 2:15

 10. 2 Korintiërs 7:1

 11. 1 Tessalonisense 5:23-24

 12. HK Sondag 7

 13. HK Sondag 8

 14. HK Sondag 10

 15. HK Sondag 12

 16. HK Sondag 21

 17. Jesaja 6:8

 18. Lukas 4:21

 19. Lukas 9:41

 20. Matteus 5:1-2

 21. Psalm 121:8

 22. Rigters 9:7

 23. Markus 9:50b

Preke van ds GBS Pasch

 1. Openbaring 1:6-8
  Kyk, Hy kom met die wolke.

 2. Openbaring 3:1-6
  Die kerk van Christus in die krisis van slapende of wakende.

 3. Lukas 13:6-9
  Erns van gewone dinge.

 4. Esegiël 33:10
  Twee uiterstes.

 5. Johannes 6:15; 19:15
  Mislukte Messias, ewige Koning.

 6. Filippense 3:20a
  Hemelse burgerskap.

 7. Matteus 13:33
  Die suurdeeg werk deur.

 8. Matteus 2
  Die wyse manne uit die ooste.

 9. Jesaja 46:10,9c
  Aan die begin en einde daar is God.

 10. Johannes 13:27b
  Jesus, Koning ook van sy lyde.

 11. 1 Korintiërs 3:9b
  Saailand en gebou.