Deur Christus Alleen

Troos, troos my volk (Jes 40:1a)

Deur Christus Alleen

Troos, troos my volk (Jes 40:1a)

foto-Pastorie foto-Kerk
Die kerkgebou in Elberfeld
Sy pastorie in Elberfeld
foto-Kohlbrugge

Hermann Friedrich Kohlbrugge (1803 - 1875)

Die mens 'n nul, Christus alles

 1. Biografie

 2. Studies oor Kohlbrugge
  2.1 Studies van dr AH Bogaards oor Kohlbrugge
  2.1.1 Proefskrif Christologie van Kohlbrugge.
  2.1.2 Kohlbrugge se kategismus.
  2.1.3 Geloof in Kohlbrugge se Christologie.
  2.1.4 Kohlbrugge en die Rekenaar
  2.1.5 Die Waarde van die Ou Testament (wetenskaplike artikel)
  2.1.6 Die Waarde van die Ou Testament (populêr)

 3. Werke van Kohlbrugge
  3.1 Duits
  3.1.1 Kohlbrugge Bibliothek(in The Word formaat). Met erkenning aan Andreas Gramlich
  3.1.2 , webseite von Andreas Gramlich.

  3.2 Preke Nederlands
  3.2.1 Twaalf Twaalftallen PDF)
  3.2.2 Schriftverklaringen: Genesis (PDF)
  3.2.3 Schriftverklaringen: Exodus-Deut (PDF)
  3.2.4 Schriftverklaringen:Ruth (PDF)
  3.2.5 Schriftverklaringen: Joz-Ps46 (PDF)
  3.2.6 Schriftverklaringen: Ps68-148 (PDF)
  3.2.7 Schriftverklaringen: Spr-Zach (PDF)
  3.2.8 Schriftverklaringen: Matt (PDF)
  3.2.9 Schriftverklaringen: Mark, Luk 1-16(PDF)
  3.2.10 Schriftverklaringen: Luk 17-24 (PDF)
  3.2.11 Schriftverklaringen : Joh 1-19 (PDF)
  3.2.12 Schriftverklaringen: Joh 20 - Hand (PDF)
  3.2.13 Schriftverklaringen: Rom - 2 Kor (PDF)
  3.2.14 Schriftverklaringen: Gal - 2 Tim (PDF)
  3.2.15 Schriftverklaringen: Heb - Openb (PDF)
  3.2.16 1e 15-tal (PDF)
  3.2.17 2e 15-tal (PDF)
  3.2.18 3e 15-tal (PDF)
  3.2.19 4e 15-tal (PDF)
  3.2.20 5e 15-tal (PDF)
  3.2.21 6e 15-tal (PDF)
  3.2.22 7e 15-tal (PDF)
  3.2.23 8e 15-tal (PDF)
  3.2.24 Eenvoudige Heidelberger (PDF)
  3.2.25 Zondag 1,8,9,45 (PDF)
  3.2.26 1 Petrus 1,2 (PDF)
  3.2.27 1 Petrus 3,4 (PDF)
  3.2.28 1 Petrus 5:5-11 (PDF)
  3.2.29 1 Petrus 5 Ouderlinge (PDF)
  3.2.30 Johannes 3 (PDF)
  3.2.31 Lofzangen Israels I & II (PDF)
  3.2.32 Handelingen (PDF)
  3.2.33 Jona (PDF)
  3.2.34 Lijdensstoffen (PDF)
  3.2.35 Psalm 50 (PDF)
  3.2.36 Tabernakel (PDF)
  3.2.37 Zacharia (PDF)
  3.2.38

  3.3 Briewe en Gebede Nederlands
  3.3.1 Briewe (PDF)
  3.3.2 Gebede (PDF)

  3.4 Geskiedenis en Teologie van Kohlbrugge Nederlands
  3.4.1 Afscheiding-Locher(PDF)
  3.4.2 Donkersloot, levensbeschrijving(PDF)
  3.4.3 Van Druten(PDF)
  3.4.4 Verweer-Locher(PDF)
  3.4.5 Loos(PDF)
  3.4.6 Ter herinnering(PDF)

  3.5 Kohlbrugge Teologiese WerkeNederlands
  3.5.1 Godheid van Christus (PDF)
  3.5.2 HA formulier en Belijdenisgeloofsvragen (PDF)
  3.5.3 Lees des Heils (PDF)
  3.5.4 Mattheus 1 (PDF)
  3.5.5 Waartoe het Oude Testament (PDF)
  3.5.6 Taal Kanaan (PDF)
  3.5.7 Toelichting doopformulier (PDF)

  3.6 Kohlbrugge Alle Werke in The Word Formaat
  3.6.1 Alle Nederlandse werke in The Word formaat

 4. Werke van Johannes Wichelhaus
  4.1 Duits
  4.1.1 Wichelhaus Bibliothek(in The Word formaat). Met erkenning aan Andreas Gramlich
  4.1.2 : webseite von Andreas Gramlich.

  4.2 Afrikaans
  4.2.1 Messianiteit van die Psalms (PDF): vertaal deur dr AH Bogaards
  4.2.2 Voorbeeld.