Deur Christus Alleen

Troos, troos my volk (Jes 40:1a)

Deur Christus Alleen

Troos, troos my volk (Jes 40:1a)

Bybelstudies

 1. Abraham (Dr AH Bogaards).

 2. Filippense (Dr AH Bogaards).

 3. Handelinge 7:55-56 (Dr AH Bogaards).

 4. Jesaja 60 (Dr AH Bogaards).
  Oordenkings

 5. Johannes 20:19-21 (Dr AH Bogaards).

 6. Jona (Dr AH Bogaards).

 7. Lukas 10 (Dr AH Bogaards).
  Martha en Maria

 8. 1 Petrus 2:4-5 (Dr AH Bogaards).

 9. Psalm 1 en die Bergrede. (Dr AH Bogaards).

 10. Ps 3 (Dr AH Bogaards).

 11. Ps 23 (Dr AH Bogaards).

 12. Ps 33 (Dr AH Bogaards).

 13. Ps 77 (Dr AH Bogaards).

 14. Ps 93 (Dr AH Bogaards).

 15. Ps 105 (Dr AH Bogaards).

 16. Ps 107 (Dr AH Bogaards).

 17. Sagaria (Dr AH Bogaards).

 18. 1 Timotheus 1:15 (Dr AH Bogaards).

 19. Bybelstudiehandleidings (Ds Wouter ten Haaf)

 20. Die Engele

  Jona

  Daniël

  Sefanja

  Haggai

Vertalers van die eerste Afrikaanse Bybel (1933) vlnr proff JD du Toit (Totius), EE van Rooyen, JD Kestell, dr HCM Fourie en prof BB Keet.

Die vertaler is nie 'n verklaarder nie...., sê Totius reeds in 1916. (bl 77, uit VE d'Assonville, "Totius - Profeet van die Mooirivier", Tafelberg-Uitgewers, 1977)
foto-vertalers